top of page

Information note on data transfers under the GDPR

Atunci când accesezi SpotUs.Space din aplicația mobilă, ne angajam să prelucrăm datele tale cu caracter personal în conformitate cu legislația și principiile din materia protecției datelor (în special Regulamentul privind protecția datelor (”GDPR”)), precum și să le păstrăm în siguranță.

Noi suntem Spotus community app SRL cu sediul în Bucuresti, Sector 2, Strada Gheorghe Titeica, nr 212-214, Cladirea de Birouri Ethos House, Biroul 13, etaj 6, înregistrați la Registrul Comerțului sub nr. J40/17450/2021 având cod unic de înregistrare RO45046067 și acționăm în calitate de operator pentru datele tale cu caracter personal prelucrate prin SpotUs.Space (în continuare ne vom numi fie ”Operator”, ”Noi”, „Nostru”)

Aceasta Notă de Informare se adresează oricărei persoane care accesează și/sau folosește SpotUs.Space.

Toți termenii și conceptele incluse în continuare cu litere mari au sensul atribuit în Termenii și Condițiile SpotUs.Space.

Ce date cu caracter personal prelucrăm?

 • Date de Identificare – e.g., nume și prenume,

 • Date de Logare – e.g., numărul de telefon, parola, credențialele contului de Google (email și parolă, imagine), credențialele contului Facebook (Facebook ID, parolă)

 • Date privind locul de muncă – e.g., marca de angajat, date privind angajatorul, numărul cardului de acces în clădire de birouri, adresa de e-mail de la locul de muncă

 • Date privind vehiculul – e.g., numărul de înmatriculare al vehiculul tău

 • Date din Aplicație – e.g., date obținute ca urmare a activității tale din cadrul SpotUs.Space, respectiv date privind accesul în parcarea privată și/sau în parcările publice înregistrate în SpotUs.Space (e.g., ora sosirii, ora plecării), date privind rezervările efectuate prin SpotUs.Space,   informații cu privire la notificările primite prin aplicație (număr, interacțiunea cu aceste notificări),

 • Date Tehnice – e.g., aceste date diferă în funcție de modul în care accesezi SpotUs.Space: IP, tipul și versiunea dispozitivului , setări privind locația (țara și oraș), sistem de operare, limba, setări Wi-Fi/Bluetooth,pozitia GPS versiunea aplicației SpotUs.Space

 • Date de localizare

 • Date din Camera Foto - date rezultate din folosirea camerei foto din dispozitivul mobil, respectiv poze/fotografii încărcate de tine în Aplicație (spre exemplu detalii tehnice ale dispozitivului mobil sau orice poză/fotografie efectuată și încărcată în Aplicație)

 • Date de Contact – e.g., adresa de e-mail.

 

De ce prelucram datele tale cu caracter personal și în baza cărui temei legal?

1. Date de Identificare, Date de Acces

Scopuri: Facilitarea accesului tău la serviciile SpotUs.Space, crearea contului tău, administrarea relației pe care o avem cu tine, precum și identificarea ta în sistemele noastre;

Temei legal: Executarea contractului încheiat cu privire la furnizarea serviciilor aferente SpotUs.Space (i.e. în conformitate cu Termenii și Condițiile SpotUs.Space);

2. Date privind locul de muncă; Date privind vehiculul

Scopuri: Facilitarea accesului tău în clădirea de birouri și în parcarea privată, potrivit drepturilor de acces acordate de angajatorul tău/chiriașul clădirii de birouri înregistrată în SpotUs.Space;

Temei legal:  Executarea contractului încheiat cu privire la furnizarea serviciilor aferente SpotUs.Space (i.e. în conformitate cu Termenii și Condițiile SpotUs.Space);

3. Date din Aplicație, Date privind vehiculul, Date de Contact

Scopuri: Furnizarea serviciilor Noastre; prelucrăm aceste date pentru a îți permite să faci rezervări în parcarea privată și/sau în parcările publice înregistrate în SpotUs.Space și pentru a comunica cu tine în legătură cu rezervările tale;

Temei legal:  Executarea contractului încheiat cu privire la furnizarea serviciilor aferente SpotUs.Space (i.e. în conformitate cu Termenii și Condițiile SpotUs.Space);

4. Datele privind locul de muncă, Date din Aplicație

Scopuri: realizarea de rapoarte statistice privind gradul de ocupare al parcărilor private înregistrate în aplicație; aceste rapoarte nu cuprind datele tale cu caracter personal;

Temei legal:  Interesul Legitim (oferirea de servicii partenerilor Noștri contractuali);

5. Date de localizare

Scopuri: Facilitarea funcției de Navigație a SpotUs.Space, care presupune transmiterea datelor de localizare către aplicația de navigare aleasă de tine (Google Maps sau Waze);

Temei legal: Executarea contractului încheiat cu privire la furnizarea serviciilor aferente SpotUs.Space (i.e. în conformitate cu Termenii și Condițiile SpotUs.Space), Consimțământul tău pentru accesarea de către SpotUs.Space a funcției de localizare a dispozitivului tău mobil;

6. Date din camera foto, Date de Contact 

Scopuri: Facilitarea funcției de Raportare Incident a SpotUs.Space; comunicarea privind incidentul raportat;

Temei legal: Executarea contractului încheiat cu privire la furnizarea serviciilor aferente SpotUs.Space (i.e. în conformitate cu Termenii și Condițiile SpotUs.Space), Consimțământul tău pentru accesarea de către SpotUs.Space a funcției de localizare a dispozitivului tău mobil;

7. Date Tehnice

Scopuri: Asigurarea securității SpotUs.Space și furnizarea asistenței IT;

Temei Legal: Executarea contractului (furnizarea unui produs sigur și funcțional) Interes Legitim (folosirea unor funcționalități de securitate performante);

Pentru datele cu caracter personal menționate mai sus ca fiind prelucrate având la bază executarea contractului privind furnizarea serviciilor SpotUs.Space, în conformitate cu Termenii și Condițiile, subliniem că refuzul de a le furniza va avea drept consecință directă imposibilitatea noastră de a furniza serviciile și/sau anumite funcții ale SpotUs.Space.

De exemplu, refuzul tău de a ne furniza Datele de Identificare sau Datele de Acces ne va împiedica sa iți permitem accesul în SpotUs.Space; refuzul de a ne da acces la anumite funcționalități din cadrul dispozitivului mobil ne va împiedica să iți permitem utilizarea anumitor funcții specifice ale SpotUs.Space – Navigație, Raportare Incident).

În general, obținem datele cu caracter personal menționate anterior direct de la tine, prin completarea acestora în SpotUs.Space sau prin observarea acestora ca urmare a activității tale din cadrul SpotUs.Space. Cu toate acestea, în cazul în care utilizezi o parcare privată, obținem o parte din datele care te privesc de la angajatorul tău sau, după caz, de la proprietarul clădirii de birouri în care lucrezi. Aceste date constau în marca de angajat, drepturile de acces în parcarea privată (care sunt stabilite de angajatorul tău) și codul cardului de acces.

Care sunt terții către care transmitem datele tale cu caracter personal?

Transmiterea datelor tale cu caracter personal către terți se va realiza numai în vederea furnizării serviciilor SpotUs.Space sau pentru a asigura conformitatea cu obligațiile legale, așa cum acestea sunt în mod explicit detaliate mai sus în secțiunea ”De ce prelucram datele tale cu caracter personal și în baza cărui temei legal”.

Astfel de entități terțe sunt:

 • Angajatorul tău are acces la Datele de Identificare și Datele privind locul de muncă pentru a  administra drepturile de acces în parcarea privată. De asemenea, în cazul în care nu respecți în mod repetat rezervările efectuate, vom transmite o notificare în acest sens angajatorului tău potrivit Termenilor și Condițiilor SpotUs.Space.

 • Proprietarul clădirii de birouri unde lucrezi (sau după caz, property managerul) are acces la o parte din Datele privind locul de muncă și Datele privind vehiculul pentru a facilita accesul tău în clădirea de birouri atunci când folosești aplicația SpotUs.Space ca un card de acces virtual și, după caz, pentru a facilita accesul în parcarea privată.

 • Furnizori de servicii care facilitează funcționarea sau asigura anumite funcționalități ale SpotUs.Space: platforme de social media care oferă servicii de portabilitate, furnizori de servicii IT, furnizori de servicii de hosting

 • Furnizorii serviciului de navigație – folosirea funcției de Navigație a SpotUs.Space presupune transmiterea Datelor de localizare către aplicația de navigație aleasă de tine (Google Maps sau Waze).  

 • Autorități publice locale și centrale, autorități de reglementare sau orice alta autoritate, instituție sau autoritate de reglementare cu atribuții de raportare, investigare sau consultare, instanțe judecătorești, în măsura în care este solicitat în baza prevederilor legale aplicabile.

 • Orice alta terță parte către care transmiterea datelor cu caracter personal este expres prevăzută de către legile aplicabile.

Nu transferam datele tale cu caracter personal în țări din afara Uniunii Europene.

Cu toate acestea, depinzând de furnizorii de servicii folosiți în vederea asigurării funcționării SpotUs.Space, datele tale cu caracter personal pot fi transmise către anumite țări din afara Uniunii Europene. Transferul datelor tale cu caracter personal către o țară terță va fi realizata numai în urma implementării unor garanții adecvate pentru protecția datelor cu caracter personal. Poți cere detalii privind garanțiile adecvate contactându-ne folosind datele de contact disponibile în secțiunea „Contact” a aplicației SpotUs.Space.

Pentru cât timp păstrăm datele tale cu caracter personal?

Prelucram și stocam datele tale cu caracter personal pentru perioada necesară pentru furnizarea serviciilor aferente SpotUs.Space, în acord cu scopurile menționate în secțiunea ”De ce prelucram datele tale cu caracter personal și în baza cărui temei legal?”.

Astfel, vom stoca datele cu caracter personal atât timp cât vei avea un cont activ în SpotUs.Space. După ștergerea sau dezactivarea contului, datele cu caracter personal vor fi șterse după o perioadă de [•] de zile, cu excepția acelor date cu caracter personal care trebuie păstrate de către Noi în baza unor termene legale de retenție sau a unor termene de retenție determinate convențional.

După momentul expirării acestor termene de retenție vom șterge sau vom anonimiza datele tale.

Poți cere detalii cu privire la aceste termene de retenție contactând-ne folosind datele de contact disponibile în secțiunea „Contact” a aplicației SpotUs.Space.

Care sunt drepturile tale cu privire la datele cu caracter personal?

Ai următoarele drepturi cu privire la protejarea datelor cu caracter personal, pe care le poți exercita individual sau cumulativ:

 • Dreptul de acces la datele tale cu caracter personal – poți obține confirmarea că datele tale cu caracter personal sunt prelucrate de către Noi, informații privind aceste date cu caracter personal, precum și o copie a datelor cu caracter personal pe care le avem despre tine. Îți poți exercita acest drept prin intermediul butonului Download Data din SpotUs.Space.

 • Dreptul la rectificarea datelor tale cu caracter personal –  poți solicita rectificarea datelor tale cu caracter personal incomplete sau inexacte pe care le avem despre tine.

 • Dreptul la ștergerea datelor tale cu caracter personal – poți solicita ștergerea sau îndepărtarea datelor cu caracter personal pe care le avem despre tine, doar în cazurile expres prevăzute de lege (e.g., retragerea consimțământului, datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, existența unui caz de prelucrare ilegală, exercitarea dreptului de opoziție cu privire la o activitate de prelucrare și inexistența unui interes legitim care să prevaleze etc.). Cu toate acestea, menționăm că exercitarea acestui drept este supus anumitor excepții pe care ți le vom putea opune în acord cu legea (e.g., prelucrarea este necesara în vederea asigurării conformării cu obligațiile legale, pentru determinarea, exercitarea sau apărarea în cadrul unor pretenții legale). Îți poți exercita acest drept prin intermediul butonului Delete Data din SpotUs.Space.

 • Dreptul la restrictionarea prelucrării datelor tale cu caracter personal – poți solicita suspendarea prelucrării datelor tale cu caracter personal pe perioada (i) stabilirii exactității/ caracterului complet al datelor, (ii) determinarea dacă interesele noastre legitime prevalează dreptului tău la viață privată, (iii) când prelucrarea datelor tale cu caracter personal este ilegală, și te opui ștergerii acestora, dar soliciți restrictionarea prelucrării acestora sau (iv) datele tale cu caracter personal nu mai sunt necesare îndeplinirii scopurilor prelucrării, dar soliciți păstrarea acestora pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea în cadrul unor pretenții legale.

 • Dreptul de a te opune cu privire la prelucrarea datelor tale cu caracter personal – poți solicita să nu mai prelucrăm datele tale cu caracter personal în baza interesului legitim atunci când prelucrarea, în raport cu situația ta specifică, îți afectează drepturile și libertățile fundamentale. Va trebui să încetăm prelucrarea, cu excepția cazului în care putem demonstra că interesul nostru legitim prevalează intereselor, drepturilor sau libertăților tale sau cu excepția cazului în care folosim aceste date cu caracter personal pentru determinarea, exercitarea sau apărarea în cadrul unor pretenții legale. Atunci când prelucram datele tale cu caracter personal pentru scopuri de marketing direct, îți poți exercita dreptul de opoziție în orice moment al prelucrării.   

 • Dreptul la portabilitatea datelor tale cu caracter personal – dacă prelucrăm datele tale cu caracter personal prin mijloace automate și avem la baza consimțământul tău sau executarea unui contract, poți solicita o copie a datelor tale cu caracter personal care sa fie furnizată într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat. Ne poți solicita să furnizăm aceste date fie direct către tine, fie către o terță parte.

 • Drepturi adiționale privind deciziile automate – în cazul unor decizii automate având la baza datele tale cu caracter personal, poți solicita (i) obținerea intervenției umane cu privire la acest proces, (ii) exprimarea punctului de vedere cu privire la acest proces, (iii) contestarea deciziei provenite din acest proces.

 • Retragerea consimțământului tău – atunci când prelucram datele tale cu caracter personal în baza consimțământului, poți să îți retragi consimțământul în orice moment. O astfel de retragere nu va afecta legalitatea prelucrării realizate anterior retragerii.  

Daca dorești să îți exerciți oricare dintre drepturile menționate mai sus, te rugăm să ne contactezi folosind următoarea adresa de mail contact@SpotUs.Space sau datele de contact disponibile în secțiunea „Contact” a aplicației SpotUs.Space. Aceasta exercitare a drepturilor este gratuită, cu excepția cazurilor în care cererea ta este evident nefondată, repetitivă sau excesivă, cazuri în care îți vom putea solicita o taxă rezonabilă sau vom putea refuza să răspundem la cerere.

Mai mult decât atât, ai dreptul să trimiți o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu privire la orice potențială neconformitate privind prelucrarea datelor tale cu caracter personal prin SpotUs.Space.

În vigoare de la: 15.03.2022

bottom of page